Konserwacja ogólnobudowlana

W ramach konserwacji ogólno - budowlanych wykonujemy między innymi następujące czynności

 

 

     - Doraźne zabezpieczenie miejsc awarii,

     - Dorabianie kluczy i wkładek

     - Naprawa i regulacja drzwi.

     - Naprawa, regulacja i montaż samozamykaczy

     - Regulacja i naprawa stolarki okiennej i drzwiowej (flekowanie, wymiana okuć, wymiana              elementów, zamków, zawiasów, klamek itp.) w częściach wspólnych nieruchomości

     - Naprawa poręczy (uzupełnianie brakujących elementów, mocowanie do balustrady)

     - Naprawa wyłazów na dach i konserwacja

     - Naprawa skrzynek technicznych, gablot zamykanych, tablic ogłoszeniowych, pomieszczeń        wspólnych

     - Konserwacja i drobne naprawy drzwi do pomieszczeń gospodarczych

     - Uzupełnianie ubytków nawierzchni z kostki brukowej/płytek/innych wraz z przygotowaniem        podłoża do 1 m2 w miesiącu

     - Uzupełnianie ubytków w ścianach i elewacji (bez kosztów związanych z podnośnikiem lub        alpinistami), naprawy (każdy rodzaj do 1 m2 w miesiącu)

     - Naprawa uszkodzonych elementów elewacji (bez kosztów związanych z podnośnikiem lub        alpinistami)

     - Miejscowe malowania zabrudzonych lub zniszczonych części nieruchomości wraz z                  przygotowaniem podłoża (każdy rodzaj do 1 m2 w miesiącu)

     - Sprawdzanie stanu technicznego dachu (w tym czyszczenie i rur spustowych z                        drożnieniem)

     - Zakup i montaż drobnych elementów i urządzeń na terenie nieruchomości

     - Inne naprawy uzgodnione z usługodawcą

 

Zapraszamy do współpracy, warto.

tel: 504-876-437

 

e-mail: biuro@hgs-elektro.pl