Konserwacja wodno-kanalizacyjna i CO

Zakres czynności wykonywanych podczas konserwacji instalacji wodno-kanalizacyjnej i C.O.

 

 

     - Usuwanie nieszczelności instalacji, zaworów odcinających na poziomach i pionach wraz z ich konserwacja,

     - Awaryjna wymiana odcinków rur o długości do 1mb na pionach i poziomach,

     - Wymiana dwuzłączek instalacyjnych,

     - Likwidacja przecieków na pionach i poziomach,

     - Uszczelnianie armatury (w szczególności baterie, zawory czerpalne i przelotowe) w częściach wspólnych nieruchomości,

     - Uzupełnianie izolacji termicznej zdemontowanej podczas wykonywania robot konserwacyjnych, oraz drobne naprawy uszkodzeń powstałych z innych przyczyn,

     - Okresowe kontrole sprawności wodomierzy zimnej i ciep,ej wody (dotyczy licznikow usytuowanych w częściach wspólnych nieruchomości ),

     - Wymiana uszkodzonych wodomierzy,

     - Wymiana uszkodzonych pomp kanalizacyjnych,

     - Wymiana zaworów przelotowych, końcowych i innych,

     - Wymiana, naprawa i uzupełnianie mocowań,

     - Odczytywanie temperatur c. w. na urządzeniach pomiarowych i ich regulacja,

     - Zrzucanie wody z hydrantów, zaworów i rur przed zimą w celu zabezpieczenia ich przed zamarznięciem,

     - Likwidacja lokalnych niedogrzań w wyniku zapowietrzeń, zapchania kryz, itp.,

     - Uzupełnianie wody w instalacji,

     - Usuwanie przecieków na polaczeniach kołnierzowych, gwintowanych i rabunkach, zaworach grzejnikowych, odpowietrznikach itp.,

     - Awaryjna naprawa rurociągów łącznie z wymiana rur o długości do 1 mb w jednym miejscu,

     - Likwidacja przecieków występujących w rurociągach kanalizacyjnych wraz z wymiana odcinków rur do 1mb w jednym miejscu,

     - Udrożnienie instalacji kanalizacyjnych na pionach, poziomach oraz bieżący nadzór nad częścią instalacji od budynku do pierwszej studzienki przed budynkiem,

     - Udrażnianie kratek ściekowych w pomieszczeniach wspólnych,

     - Udrażnianie instalacji kanalizacyjnej deszczowej,

     - Czyszczenie i udrażnianie w miarę potrzeb studzienek rewizyjnych, ściekowych i drenażowych,

     - Inne naprawy hydrauliczne uzgodnione z usługodawcą

  

Zapraszamy do współpracy, warto.

tel: 504-876-437

 e-mail: biuro@hgs-elektro.pl